Mogelijk is de laatste jaren enorm gegroeid en heeft inmiddels zo’n tachtig werknemers in dienst. Het bedrijf wil graag dat deze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Mede daarom is vorig jaar de Mogelijk Academy opgericht.


Freek Broekhuijsen is in april 2020 aangetrokken om de Mogelijk Academy op te zetten. Volgens hem is het doel van de Academy tweeledig. Enerzijds om werknemers doorgroeimogelijkheden te bieden, anderzijds om alle opgedane kennis goed vast te leggen. Freek heeft een jarenlange achtergrond als trainer in onder meer de callcenterwereld. Daardoor kent hij het belang van goede werkinstructies en goed getrainde werknemers. “In een bedrijf met vijf werknemers is het eenvoudig om aan een nieuwe medewerker de juiste kennis over te brengen. Als het bedrijf groeit, bestaat echter de kans dat kennis verloren gaat als inwerken door meerdere personen gebeurt”, zegt Freek. “Mogelijk heeft in korte tijd een transitie doorgemaakt van snel groeiend bedrijf naar organisatie. Dan is een platform zoals de Mogelijk Academy onmisbaar. Het is belangrijk om kennis goed vast te leggen, zodat iedere nieuwe medewerker dezelfde informatie krijgt.”

Altijd in ontwikkeling

De Mogelijk Academy is een online platform waar iedere medewerker toegang tot heeft. Het platform bevindt zich momenteel nog in de startfase. Per afdeling zijn er werkinstructies te vinden, maar ook korte video’s van kennissessies en het Mogelijk Wiki-woordenboek met uitleg over veelgebruikte termen. Daarnaast zijn vaardigheidstrainingen een belangrijk onderdeel van de Mogelijk Academy. Deze hebben niet alleen als doel om kennis te borgen, maar ook om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. “Tijdens de onboarding krijgt iedere nieuwe medewerker een training in telefoon- en schrijfvaardigheid, zodat iedereen onze doelgroepen op dezelfde wijze aanspreekt. Maar ook security awareness en binnenkort planmatig werken zijn belangrijke onderdelen. We staan nog aan het begin, maar we blijven uitbreiden want de leerbehoefte verandert continu. Als er behoefte is aan vakinhoudelijke kennis, dan zoeken we externe trainers. Alles om onze werknemers te verrijken met kennis en vaardigheden.”

Kop koffie met je manager

Het woord ontwikkeling loopt als een rode draad door de organisatie. “We willen een cultuur creëren waarin medewerkers zich vrij voelen én de mogelijkheid krijgen om zich verder te ontwikkelen. Ja, het is druk, maar we willen niet dat het idee bestaat dat er geen tijd voor is. Wij stimuleren ontwikkeling op een laagdrempelige manier door te zeggen: drink een kop koffie met je manager, leg je plan voor en wij kijken welke opleiding of cursus hiervoor nodig is. Wij betalen dit graag om onze werknemers vooruit te helpen. In deze krappe arbeidsmarkt is het steeds lastiger om goede mensen aan je te binden. Daarom is het belangrijk dat we laten zien dat wij de kans bieden om je te ontwikkelen. En dat het echt op prijs wordt gesteld als je dit aankaart.”

Alle artikelen
Meer lezen