Privacy beleid

Mogelijk B.V., gevestigd aan de Amerlandseweg 2, 3621 ZC in Breukelen is de verwerkingsverantwoordelijke voor:

 • de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en sollicitanten via de website www.werkenbijmogelijk.nl;
 • de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een (rechtstreekse) sollicitatieprocedure.

Dit privacybeleid informeert jou over de persoonsgegevens die Mogelijk verwerkt tijdens het sollicitatieproces. Mogelijk gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 19 april 2021.

Waarom we jouw gegevens verwerken

Wij gebruiken jouw gegevens om te beoordelen of wij je een arbeidsovereenkomst zullen aanbieden.  Wij hebben jouw gegevens nodig voor:

 • wervings- en selectiedoeleinden;
 • om met jou te communiceren;
 • om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert;
 • om eventueel te communiceren met het UWV
 • eventueel een screening, assessment, of medische keuring.

Welke persoonsgegevens we verwerken

Als je solliciteert op een vacature via de website of rechtstreeks via de betreffende afdeling en/of Human Resources worden de benodigde persoonsgegevens gevraagd, zoals je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie. Indien je op de hoogte gehouden wilt worden van vacatures in jouw interessegebieden, bewaren wij jouw e-mailadres.

Sollicitatieprocedure

Indien de sollicitatie in behandeling wordt genomen, kunnen wij de onderstaande gegevens verwerken:

 • je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.
 • aantekeningen van het sollicitatiegesprek;
 • controle van jouw identiteit tijdens een sollicitatiegesprek door middel van een origineel identiteitsbewijs (wij maken alleen een kopie als je wordt aangenomen).
 • (indien van toepassing) de resultaten van een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring;
 • je BSN

Het beschermen van persoonsgegevens

Mogelijk gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De door jou aan Mogelijk verstrekte persoonsgegevens worden door Mogelijk bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Mogelijk, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Indien je op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe vacatures, dan bewaren we je gegevens (e-mailadres) tot het moment dat jij je afmeldt. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Mogelijk, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Derden die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens

Mogelijk schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Je kunt hierbij denken aan organisaties voor het afnemen van assessments, maar ook aan IT-bedrijven voor onderhoud aan onze software en systemen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken voor de doeleinden van Mogelijk, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker en heeft Mogelijk de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Daarnaast sluiten wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst.

Uitsluitend indien Mogelijk hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Verzoeken en vragen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Mogelijk over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: info@mogelijk.nl.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met Iris Wissink.