Disclaimer

Deze website is eigendom van Mogelijk B.V. (hierna “Mogelijk BV”).

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mogelijk BV spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig door Mogelijk BV aangevuld, geactualiseerd en/of aangepast.

Mogelijk BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Mogelijk BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet verzonden worden. Mogelijk BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) zijn eigendom van Mogelijk BV. Inbreuk is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om deze website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mogelijk BV. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk of niet commercieel gebruik.

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten. Mogelijk BV heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Kom je toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Je kunt zelf kiezen op welke wijze je ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina.

De foto’s op deze site mogen niet zonder toestemming van de redactie gebruikt worden voor andere media. Wil je een foto gebruiken, neem dan contact op met info@mogelijk.nl.